Obsah

Nové vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující novinky:
-          Zrušení provozu školních linek a spojů, rekreačních a nočních vlaků PID
-          Praha dočasně ukončí provoz vybraných autobusových linek ve 22:00
-          Zpoždění a polohy autobusů PID na mapách
-          Integrace PID v závěru roku 2020
-          Nový buspruh na Strakonické získal stavební povolení

 

Informační zpravodaj PID č. 17/2020

Vložila: J. Valachová, dne 20.10.2020


OMEZENÍ ŠKOLNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

Vážení občané

s ohledem na vyhlášení restriktivních opatření ze strany Vlády ČR z důvodu šíření nemoci COVID – 19 s platností od 14. 10. 2020 došlo k uzavření škol. V návaznosti na tuto skutečnost rozhodl Krizový štáb Středočeského kraje o prodloužení omezení jízdy školních spojů na období od 19. do 30. 10. 2020. V praxi to tedy znamená, že u spojů, které jsou ve stávajících jízdních řádech opatřeny poznámkou o omezení jízdy ve dnech 29. a 30. 10.2020 bude tato poznámka upravena a omezení jízdy těchto spojů bude rozšířeno na období 19. – 30. 10. 2020 (z linek v mé správě se toto opatření týká linek 423, 426, 435, 491, 652, 659 a 660). Na základě rozhodnutí naší partnerské organizace IDSK nebudou na zastávkách převěšeny jízdní řády a tato informace bude zveřejněna na našich internetových stránkách www.pid.cz, kde jsou zveřejněny i aktuální jízdní řády v elektronické podobě. Na ostatních linkách k žádnému omezení nedochází.

S pozdravem a vírou v brzký návrat do normálu

Michal Hofhansl | odbor příměstské dopravy
oddělení projektování příměstské dopravy
ROPID

Vložila: J. Valachová, dne 20.10.2020


Vážení občané,

dnes 13.10. mimořádně stavba přešla na úsek od mostku ke staré hospodě a cesta nebude průjezdná dnes a zítra. Povrch cesty se bude upravovat a následně asfaltovat. Prosíme, využijte přijezdovou cestu přes les.

Děkujeme za pochopení

OÚ Mrzky

Vložila: J. Valachová, dne 13.10.2020


Svoz nebezpečného odpadu

Proběhne v sobotu dne 24.10. 2020 v čase mezi 13.05 – 13.20 hod, prosíme Vás, přivezte nebezpečný odpad před obecní úřad s pravidly proti šíření koronaviru tzn. hlavně s rouškou.  Ať chráníme pracovníky svozové firmy a sami sebe.

Svoz velkoobjemového odpadu

Proběhne v sobotu 24.10. a v neděli 25.10.2020, bude přistaven kontejner vždy od 8-17 hod na návsi.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - podzim 2020

Vložila: J. Valachová, dne 12.10.2020


Pravidelné odečty elektroměrů

Proběhne v pondělí 19.10.2020 v obci Mrzky.

POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA!!!

Vzhledem k odečtům OPTICKOU SONDOU, která se MUSÍ na elektroměr přímo přiložit, je NUTNÉ umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru (sousedská a přátelská výpomoc, zabezpečení psů, odstranění křovin, větví, nepořádku a různého materiálu před rozvaděči).

Přibližný plán pořadí odečítaných částí obcí:

cca 9-12 hod

  • Hlavní ulice od OÚ směrem na Tismice
  • Poté ulice od hlavní přes mostek

cca 12-15 hod

  • Hlavní ulice od OÚ směrem na Doubravčice
  • Poté ulice od úřadu směr na Limuzy nad kapličku

ČEZ Distribuce a.s. provádí odečty VŠECH elektroměrů, nezávisle na vybraném prodejci!

ČEZ Distribuce a.s.

Pokud by někdo měl problém se zpřístupněním v učených hodinách kotaktujte pracovníka ČEZ na tel: 724 667 986

Vložila: J. Valachová, dne 12.10.2020


Nový Informační zpravodaj PID, ve kterém se dočtete následující novinky:

-          Trvalé změny PID v říjnu 2020 a aktuální vývoj provozu PID
-          Nová železniční zastávka Příbram sídliště
-          Praha testuje na Palackého náměstí nový zastávkový označník
-          Praha představila prototyp autobusu v nových barvách Pražské integrované dopravy

 

Informační zpravodaj PID č. 16/2020

Vložila: J. Valachová, dne 12.10.2020


Vážení občané,

dne 7.10.2020 jsou úřední hodiny zrušeny. Pokud máte neodkladnou věc k projednání lze si domluvit schůzku na tel. 602293907.

Děkujeme za pochopení.

Vložila: J. Valachová, dne 6.10.2020


Hledá se kronikář(a)

Vložila: J. Valachová, dne 2.10.2020


Informační zpravodaj PID, ve kterém se dočtete následující novinky:

 
-          Návrat k předprázdninovému provozu a trvalé změny PID od 31. 8. 2020
-          Linka S7 mezi Prahou a Berounem pojede od září podle upraveného jízdního řádu
-          Pražský železniční den na Masarykově nádraží 12. 9. 2020
-          Autobusový den PID v Letňanech 3. 10. 2020

 

Informační zpravodaj PID č. 15/2020

Vložila: J. Valachová, dne 31.8.2020


Nové informace : Hledá se fenka z Limuz

Fenka Linda se vrátila do svého domova.

(Z Limuz utekla fenka stř. vzrůstu,bílá,barevné znaky,modré oči,bez obojku,jméno Linda.Hodná.Volejte 720 319 020)

Vložila: J. Valachová, dne 31.8.2020


Prodej palivového smrkového dřeva našim občanům
Nabízíme vám palivové smrkové dřevo za 500,- Kč / m3 + DPH s vlastní dopravou.
Dřevo bude prodáváno po dohodě s panem starostou osobně nebo na tel. 602293907 nebo na emailu: obecmrzky@seznam.cz
Také se můžete obrátit na lesního správce pana Ing. Jana Kopáčka, tel. 605064519 nebo email: kopacek@cesbrod.cz
Vložila: J. Valachová, dne 2.7.2020


Kontrola popelnic se směsným komunálním odpadem

Informujeme občany: vzhledem k tomu, že ve směsném Směsný kom. odpad

komunálním odpadu stále nacházíme mnoho odpadů,

které do černých nádob nepatří (viz fotografie) - a tyto odpady následně na skládkách způsobují velké problémy, posádky mají vždy kontrolovat obsah nádob a pokud je v nádobě velké množství odpadů, které lze třídit,

popelnice nebude vysypána.

 

Děkuji za pochopení.

Ing. Petra Javůrková

Obchodní zástupce - Marius Pedersen a.s.

 

Vložila: J. Valachová, dne 2.6.2020                                                                                                Foto z překládací stanice

 


Aktuální informace o koronaviru u nás ve Středočeském kraji naleznete na stránkách:  http://www.khsstc.cz/


Částečná uzavírka hlavní silnice v obci Mrzky

Od 1.4.-31.8.2020 bude částečná uzavírka hlavní silnice v obci Mrzky cca 100 m u autobusové čekárny. Opět budeme jezdit na semafory. Je to zdůvodu vedení kanalizace a následné pokládky nového povrchu komunikace.

Vložila: J. Valachová, dne 25.3.2020 


Přihlaste se do SMS informačního systému obce Mrzky

Obecní úřad Mrzky zasílá zdarma občanům obce přihlášených do systému informační SMS o dění v obci. Pokud máte zájem vyplňte a odevzdejte přihlášku na OÚ a budte zařazeni také do adresáře.

Přihláška sms.pdf (112.66 kB)


Pomoc rodinám s dětmi


pidMIMOŘÁDNÝ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ OD 14.3.2020 DO ODVOLÁNÍ

Linky 423, 435, 491, 652

Změna v ranní špičce – nejedou ranní školní spoje (buď bez náhrady nebo jede prázdninová varianta)

JÍZDNÍ ŘÁDY LINEK:

423 426 435 491 652 659 660

Vložila: J. Valachová, dne 14.3.2020


Poplatek za odpad v roce 2020: poplatníkem je každá fyzická osoba (včetně dětí), která se zdržuje v obci, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká momunální odpad. Cena je 600 Kč na jedhoho poplatníka a kalendářní rok.

Poplatek za psa v roce 2020: za 1. psa je cena 40,- Kč a za každého dalšího 120,- Kč.

Termín úhrady poplatků je do 28.2.2020

 


Prodej palivového smrkového dřeva našim občanům
Nabízíme vám palivové smrkové dřevo za 500,- Kč / m3 + DPH s vlastní dopravou.
Dřevo bude prodáváno po dohodě s panem starostou osobně nebo na tel. 602293907 nebo na emailu: obecmrzky@seznam.cz
Také se můžete obrátit na lesního správce pana Ing. Jana Kopáčka, tel. 605064519 nebo email: kopacek@cesbrod.cz
Vložila: J. Valachová, dne 11.11.2019


Nabídka neziskové organizace RUBIKON, která bude fungovat bezplatně v Českém Brodě a pomáhat lidem s řešením některých z následujících problémů:
- zadluženost, exekuce
- nezaměstnanost
- nevyhovující zaměstnaní (z důvodu nízké kvalifikace, nevhodné pracovní pozice)
- nepříznivá životní situace
Rubikon_Posemberi_letak.pdf (50.58 kB)
Vložila: J.Valachová