Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

František Páv
Starosta
 

Prodej Kuřic stáří 18 týdnů
160,- Kč
v pondělí 2.března 2020
v 13.20 hod. u obecního úřadu Mrzky

Mrzky K 3 20.docx (150.28 kB)

Vložila: J. Valachová, dne 15.2.2020

Poplatek za odpad v roce 2020: poplatníkem je každá fyzická osoba (včetně dětí), která se zdržuje v obci, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká momunální odpad. Cena je 600 Kč na jedhoho poplatníka a kalendářní rok.

Poplatek za psa v roce 2020: za 1. psa je cena 40,- Kč a za každého dalšího 120,- Kč.

Termín úhrady poplatků je do 28.2.2020

 


Prodej palivového smrkového dřeva našim občanům
Nabízíme vám palivové smrkové dřevo za 500,- Kč / m3 + DPH s vlastní dopravou.
Dřevo bude prodáváno po dohodě s panem starostou osobně nebo na tel. 602293907 nebo na emailu: obecmrzky@seznam.cz
Také se můžete obrátit na lesního správce pana Ing. Jana Kopáčka, tel. 605064519 nebo email: kopacek@cesbrod.cz
Vložila: J. Valachová, dne 11.11.2019


Nabídka neziskové organizace RUBIKON, která bude fungovat bezplatně v Českém Brodě a pomáhat lidem s řešením některých z následujících problémů:
- zadluženost, exekuce
- nezaměstnanost
- nevyhovující zaměstnaní (z důvodu nízké kvalifikace, nevhodné pracovní pozice)
- nepříznivá životní situace
Rubikon_Posemberi_letak.pdf (50.58 kB)
Vložila: J.Valachová

 

Přihlaste se do SMS informačního systému obce Mrzky

Obec Mrzky bude zdarma posílat občanům obce přihlášeným do systému informační SMS o dění v obci (termíny svozů nebezpečného a velkoobjemového odpadu, hlášení plánovaných výpadků elektrické energie, pátrání pejsků apod.)

Vyplněním a odevzdáním přihlášky na OÚ budete zařazeni do adresáře.

Přihláška sms.pdf (112.66 kB)

Kroniku obce Mrzky naleznete na webových stránkách www.rajce.idnes.cz pod názvem Kronika obce Mrzky

hlásiče

 

GDPR

 

Zmocněnec

Zmocněnec GDPR údaje

 

 


 

 

 

19. 12. 2019 - 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Min. zemědělství

Úřední deskaZobrazit více