Obsah

Distribuce dezinfekčních prostředků
ORP Českému Brodu se podařilo získat dezinfekční prostředky, které může rozdávat zdarma. Cílenou skupinou potřebných jsou senioři ve věku nad 65 let. Distribuce dezinfekčních prostředků bude probíhat zítra 2. 4. 2020  a v pátek 3. 4. 2020 v sídle Informačního centra, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod v čase:
  • 12:00 - 18:00 - pro osoby ve věku nad 65 let s trvalým bydlištěm Mrzky. Prostředky budou rozlévány do vlastních nádob v množství 3 dl na osobu. Prosíme rodinné příslušníky a známé, aby seniorům dezinfekci vyzvedli.

Vložila: J. Valachová, dne 1.4.2020 


Omezení provozu OÚ
S ohledem na současný vývoj koronavirové pandemie a s ohledem na nutnost zabezpečit bezproblémový chod obce vyhlašuje starosta obce s okamžitou platností tato preventivní opatření: Obecní úřad do odvolání ruší úřední hodiny pro veřejnost. Zaměstnanci úřadu nadále vykonávají svou činnost. Komunikace s obecním úřadem je možná

elektronicky: obecmrzky@seznam.cz,

telefonicky: 602 293 907

nebo písemně: Mrzky čp 25, PSČ: 28201 Český Brod.

Vložila: J. Valachová, dne 1.4.2020 


Mimořádně se ruší pravidelná ZKOUŠKA SIRÉN
Jako každou první středu v měsíci by měla proběhnout zkouška sirén. Z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR se ruší pravidelná akustická zkouška sirén dne 1.4.2020
Vložila: J. Valachová, dne 31.3.2020 

Aktuální informace o koronaviru u nás ve Středočeském kraji naleznete na stránkách:  http://www.khsstc.cz/

Částečná uzavírka hlavní silnice v obci Mrzky
Od 1.4.-31.8.2020 bude částečná uzavírka hlavní silnice v obci Mrzky cca 100 m u autobusové čekárny. Opět budeme jezdit na semafory. Je to zdůvodu vedení kanalizace a následné pokládky nového povrchu komunikace.
Vložila: J. Valachová, dne 25.3.2020 

Přihlaste se do SMS informačního systému obce Mrzky
Obecní úřad Mrzky zasílá zdarma občanům obce přihlášených do systému informační SMS o dění v obci. Pokud máte zájem vyplňte a odevzdejte přihlášku na OÚ a budte zařazeni také do adresáře.

Přihláška sms.pdf (112.66 kB)


Vážení spoluobčané,

v této nelehké chvíli vyzýváme k maximální rodinné i sousedské sounáležitosti a výpomoci. Vypadá to, že se karanténa bude prodlužovat i do dalších týdnů. Je potřeba dodržovat veškeré nařízení vlády.

V případě potřeby roušek, pomoci se zásobováním potravinami nebo léky kontaktujte starostu na tel. : 602 293 907

Udržme si dobrou náladu a mějme radost z dobrých věcí i v této chvíli. Závěrem upozorňujeme na důležitost mytí rukou!

Některé změny v důsledku nouzového stavu v Česku:  Karanténa v Česku - leták.pdf (426.5 kB)

Vložila: J. Valachová, dne 24.3.2020

 


Pomoc rodinám s dětmi


Aktuální souhrn opatření chodu MěÚ Český Brod

  • Z důvodu preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS CoV-2 je MěÚ Český Brod od dnešního dne 16. 3. 2020 8:00 hodin do 24. 3. 200 6:00 hodin pro veřejnost uzavřen. Činnost na všech odborech je omezena, činnost obsluhy přepážek je pozastavena. Online rezervace nejsou možné.
  • V souladu s usnesením vlády č. 87/2020 Sb. je možné v opravdu naléhavých případech úřední záležitost na MěÚ vyříditale pouze po předchozí telefonické či emailové dohodě s příslušným referentem. (Například blížící se ukončení platnosti dokladu apod.) Kontakty zde.
  • Vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin máte možnost využít pouze písemné podání na podatelně v přízemí MěÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.
  • Ruší se sjednané konzultace, kontroly a místní šetření, ústní jednání, jako jsou jednání se stavením odborem nebo odborem sociální péče, orgánem projednávajícím přestupky apod. Pokud je termín schůzky již stanoven, referent sjedná termín nový a bude klienta o novém datu informovat.
  • Sledujte prosím webové stránky , kde vždy najdete nejaktuálnější informace. 

Vložila: J. Valachová, dne 16.3.2020


pidMIMOŘÁDNÝ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ OD 14.3.2020 DO ODVOLÁNÍ

Linky 423, 435, 491, 652

Změna v ranní špičce – nejedou ranní školní spoje (buď bez náhrady nebo jede prázdninová varianta)

JÍZDNÍ ŘÁDY LINEK:

423 426 435 491 652 659 660

Vložila: J. Valachová, dne 14.3.2020


Poplatek za odpad v roce 2020: poplatníkem je každá fyzická osoba (včetně dětí), která se zdržuje v obci, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká momunální odpad. Cena je 600 Kč na jedhoho poplatníka a kalendářní rok.

Poplatek za psa v roce 2020: za 1. psa je cena 40,- Kč a za každého dalšího 120,- Kč.

Termín úhrady poplatků je do 28.2.2020

 


Prodej palivového smrkového dřeva našim občanům
Nabízíme vám palivové smrkové dřevo za 500,- Kč / m3 + DPH s vlastní dopravou.
Dřevo bude prodáváno po dohodě s panem starostou osobně nebo na tel. 602293907 nebo na emailu: obecmrzky@seznam.cz
Také se můžete obrátit na lesního správce pana Ing. Jana Kopáčka, tel. 605064519 nebo email: kopacek@cesbrod.cz
Vložila: J. Valachová, dne 11.11.2019


Nabídka neziskové organizace RUBIKON, která bude fungovat bezplatně v Českém Brodě a pomáhat lidem s řešením některých z následujících problémů:
- zadluženost, exekuce
- nezaměstnanost
- nevyhovující zaměstnaní (z důvodu nízké kvalifikace, nevhodné pracovní pozice)
- nepříznivá životní situace
Rubikon_Posemberi_letak.pdf (50.58 kB)
Vložila: J.Valachová

Kroniku obce Mrzky naleznete na webových stránkách www.rajce.idnes.cz pod názvem Kronika obce Mrzky

hlásiče

 

GDPR

Zmocněnec

Zmocněnec GDPR údaje

 

 


 

 

 

31.03.2020

Aktuální informace do vašeho telefonu 1

Aktuální informace do vašeho telefonu

Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.

Detail

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

František Páv
Starosta

Obec Mrzky

Mrzky jsou obec ležící v okrese Kolín asi 6 km jihozápadně od města Český Brod. Mají 168 obyvatel. V roce 2011 zde bylo evidováno 102 adres. Obec se nachází v nadmořské výšce 245 m n. m.

Mrzky je také název katastrálního území o rozloze 2,86 km2.

Obecní úřad Mrzky

Mrzky 25

282 01 Český Brod

 

IČ: 00473723

DIČ: CZ-473723

Číslo účtu: 10123-151/100

 

tel./fax: 321 622 643, 602293907

e-mail: obecmrzky@seznam.cz

 

Úřední hodiny: středa 17,00 - 19,00 hod.