Obsah

Historie obce Mrzky

 

  • Výtah z Podlipanského muzea

V roce 1295 připomíná majitel vsi Suligán de Mrízek.
V roce 1405 připomíná se plebon in Tyssmicz cenzun in villa Merzek.
V roce 1488-1492 připomíná se Mikuláš Vrbík z Tismic, který poháněl bratry (Karlíky) z Mrzek.

 

  • Vznik obce

Mrzky, stejně jako jiné okolní obce (Doubravčice, Štíhlice aj.) náležely Smiřickým, k panství Černokosteleckému a to v roce 1558. Před tím bývaly s celým tehdejším panstvím vlastnictvím Královské komory, od níž panství 7. března 1558 koupil Jaroslav Smiřický ze Smiřic.
Roku 1614 panství připadlo Albrechtovi Janovi Smiřickému. Ten, spolu se svým bratrem, byl pánem na Kostelci, Dubu a Náchodě. Pro svoji účast na vzpouře, která bitvou na Bílé hoře nešťastně skončila, byl dne 26. dubna 1621 popraven.
Albrecht z Valdštejna se stává poručníkem nesvéprávného Jindřicha Jiřího (bratra Jaroslava), který zdědil nemalý majetek. Valdštejn prodal statky Smiřických 21. ledna 1623 knížeti Karlovi z Lichtenštejna. Tak i Mrzky se dostaly do Lichtenštejnského majetku, v němž setrvaly až do zrušení poddanství.

 

  • V roce 1896 byl založen místní Sbor dobrovolných hasičů.
  • V roce 1899 byla postavena Kaplička 1899 nákladem občanů.
  • Až do roku 1904 byla obec sloučena s obcí Tismice a Vrátkov a na žádost mrzeckých občanů se stala v roce 1904 samostatnou obcí.
  • Po 1. světové válce čítala obec pouze 65 popisných čísel domů.
  • Do konce r.1934 to bylo již 86 domovních čísel. V současnosti jich má obec 99.
  • V Mrzkách se také dochoval roubený chmelařský špýchar z roku 1793. 
    V roce 1970 jej památková péče dala rozebrat a přestěhovala do Národopisného muzea v Přerově nad Labem.